Dažniausiai užduodami klausimai

Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymui reikia turėti:
Kada reikia sudaryti sutartį su šilumos tiekėju?
Kaip ir kur sumokėti už paslaugas?
Ką daryti, jei įsiskolinau?
Ar reikia mokėti už šildymą, jei butas atjungtas nuo centralizuoto šildymo sistemos?
Ką daryti, jei sugedo karšto vandens skaitiklis ar apskaitos prietaisas?
Kaip pranešti karšto vandens skaitiklio rodmenis?
Iki kada gyventojai turi apmokėti praėjusio mėnesio sąskaitas?
Kaip elgtis pavėluotai apmokėjus sąskaitą?
Delsiant sumokėti skolą…
Kompensacijos

Informacija atnaujinta 2017-11-29