Istorija

1977 m. Jurbarko tarpkolūkinėje statybos organizacijoje sukooperavus lėšas buvo pradėta statyti Jurbarko kvartalinė katilinė. Šiais metais buvo pastatyti du DKVR 4/13 garo katilai, mazuto siurblinė, du 50 m3 mazuto rezervuarai. Taip buvo žengtas pirmasis žingsnis link Jurbarko miesto šilumos tiekimo centralizavimo. Iki oficialaus Jurbarko šilumos tinklų įkūrimo buvo toliau plečiama ši žinybinė katilinė: sumontuojamas dar vienas DKVR 4/13 garo katilas, du KVGM-20 vandens šildymo katilai, du 1000 m3 mazuto rezervuarai, toliau klojamos termofikacinio vandens trasos, pereinama prie darbo aukštais parametrais. 1978 metais buvo užgesinta pirmoji vietinė katilinė, kūrenama anglimis.

1981 m. pradėti naujo gyvenamųjų namų kvartalo Jurbarko miesto centre pajungimo centralizuotam šilumos tiekimui darbai.

1984 m. sausio 30 d. Komunalinio ūkio Ministro įsakymu Nr. 59 įkuriami Jurbarko rajono katilinės šilumos tinklai ir jie tampa Respublikinio-gamybinio susivienijimo “Šiluma” nariu. 1984 metų spalio mėnesio 1-oji yra oficiali Jurbarko šilumos tinklų gimimo diena.

Toliau plečiama šilumos tinklų gamybinė bazė: pastatomos mechaninės dirbtuvės, druskos sandėlis, vandens paruošimo stotis, administracinis–buitinis pastatas, trečias 2000 m3 talpos mazuto rezervuaras. Toliau klojamos šilumos tiekimo trasos. Visam miestui šilumos energija tiekiama centralizuotai, užgesintos visos žinybinės katilinės. Visų vartotojų šilumos punktus pagal sutartis perima eksploatuoti šilumos tinklai. 1991 metais baigti visų vartotojų šilumos punktų automatizavimo darbai, sumontuoti mokslinės-gamybinės firmos “Puntukas” apšildymo ir karšto vandens tiekimo reguliatoriai. Vadovaujantis VĮ „Lietuvos valstybinė energetikos sistema“ 1994 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 40 Jurbarko r. šilumos tinklai iš VĮ „Šiluma“ balanso perduodama į Kauno šilumos tinklų balansą. Vadovaujantis „Kauno šilumos tinklų“ 1994 m. birželio mėn. 22 d. įsakymu Nr. 79 įkuriamas „Kauno šilumos tinklų“ atskiras struktūrinis padalinys „Jurbarko šilumos tinklai“. Tų pačių metų rugsėjo mėn. 30 d. pažymėtas organizacijos 10-ties metų jubiliejus.

1995 m. Pradedami šilumos trasų remonto darbai, panaudojant “Tarko” firmos gamybos polietileno-poliuretano izoliacijos vamzdžius. Vartotojams sumontuojami šilumos energijos apskaitos prietaisai ir suteikiama teisė patiems reguliuotis apšildymą. 1996 m. Pradedama katilinės įrenginių rekonstrukcija. Pasenusi ir susidėvėjusi, taip pat neefektyvi įranga keičiama pažangia vakarų šalių gamybos įranga. Pakeičiami esamiems katilams degikliai į “Petro” firmos degiklius, pakeičiama uždaromoji armatūra, siurbliai, įdiegiami dažnio keitikliai, pagal vakarietišką schemą iš esmės pertvarkomas mazuto ūkis. Visos įdiegtos priemonės leidžia žymiai sumažinti kuro, elektros energijos ir vandens sąnaudas. Darbai atlikti Jurbarko šilumos tinklų darbuotojų jėgomis. Toliau renovuojamos šilumos tiekimo trasos. Panaudojama Kauno vamzdžių gamyklos produkcija. 2000 m. Pradedami renovuoti vartotojų šilumos punktai, panaikinamos kvartalinės boilerinės. Vietoje visiškai susidėvėjusio vandens šildymo katilo KVGM-20 sumontuojamas 12 MW Foster-Wheller FW-10 dūmavamzdis vandens šildymo katilas.

Administracinis Jurbarko šilumos tinklų pastatas prieš renovaciją.

Renovuotas administracinis pastatas

2003 m. buvo apšiltintas ir sutvarkytas „Jurbarko šilumos tinklų“ administracinis pastatas. Taip pat buvo padaryti patalpų remontai, gerinant darbuotojų darbo ir klientų aptarnavimo sąlygas.

2006 m. gegužės mėn. 12 d. buvo pasirašyta trišalė Jurbarko katilinės dujofikavimo sutartis ir buvo pradėtas ruošti katilinės dujofikavimo projektas. 2007 metų spalio 17 d. 18 val. 45 min. pirmą kartą dujomis buvo užkurtas VŠK FW-12. Jurbarko katilinė buvo pervesta dirbti ant pagrindinės kuro rūšies-dujų. Mazutas pasiliko tik kaip rezervinė kuro rūšis.

Keičiamos šilumos tinklų trasos Jurbarko m.

UAB „Enerstena“ 1,9 MW dūmų kondensacinis ekonomaizeris

2008 m. Jurbarko katilinėje vietoje pilnai susidėvėjusio vandens šildymo katilo KVGM-20 buvo sumontuotas naujas vandens šildymo katilas TNX-15 000. Tuo metu bendras katilinės šiluminis galingumas sudarė 27 MW. Tais pačiais metais buvo sumontuota moderni vandens paruošimo stotis su naujos technologijos membraniniu deaeratoriumi. Taip pat buvo modernizuota rezervinio kuro-mazuto siurblinė. 2009 m. buvo sumontuotas UAB „Enerstena“ gamybos naujas 1,9 MW galios dūmų kondensacinis ekonomaizeris su plieniniu 30 m aukščio kaminu. Taip pat buvo atlikta tinklo siurblinės rekonstrukcija, pakeičiant susidėvėjusius tinklo siurblius naujas siurbliais su dažnio keitikliais. Tais pačiais metais buvo demontuoti pilnai susidėvėję du garo katilai DKVR 4/13, senoji vandens paruošimo stotis bei kiti katilinės įrengimai senojoje katilinės dalyje.

2010-2015 metais buvo vykdomi šilumos tiekimo trasų rekonstravimo darbai Jurbarko mieste, kasmet keičiant trasų dalis naujais polietileno-poliuretano izoliacijos vamzdžiais, taip didinant šilumos tiekimo patikimumą ir kokybę Jurbarko šilumos tinklų klientams.

UAB „Enerstena“ 5 MW galios biokuro vandens šildymo katilas su priklausiniais.

2016 m. vėl buvo pradėti rekonstrukcijos darbai Jurbarko katilinės senojoje dalyje, įrengiant 5 MW galios UAB „Enerstena“ gamybos biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą su biokuro sandėliu, svarstyklėmis ir pelenų šalinimo įregimais.

2016-2017 m. šildymo sezono metu pagrindinė kuro rūšis Jurbarko katilinėje jau buvo biokuras. Šalčiausiu šildymo sezono metu šilumos gamyboje jo dalis sudarė 75-80 proc. o tuo tarpu dujų dalis sudarė 20-25 proc. Tai sudarė prielaidas šilumos gamybą Jurbarko katilinėje atpiginti 3-3,5 karto ir tuo pačiu atitinkamai mažinti šildymo kainas vartotojams.

Na, o netolimoje ateityje dar laukia biokuro katilinės išplėtimo II etapo darbai įrengiant dar vieną 3 MW galios biokuro katilą su 2 MW galios dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu. Taip pat bus toliau nuosekliai vykdomi šilumos tiekimo trasų remonto darbai Jurbarko mieste, užtikrinant aukštos kokybės ir žemų kainų paslaugas mūsų klientams-gimtojo Jurbarko gyventojams.

AB „Kauno energija“ filialo
Jurbarko šilumos tinklų kolektyvas.