Apie filialą

AB „Kauno energija“, filialas “Jurbarko šilumos tinklai“ centralizuotai tiekia šilumos energiją ir karštą vandenį Jurbarko mieste. Pagrindinis AB „Kauno energija“ akcininkas yra Kauno m. savivaldybė.
Bendrovės valdymo organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba, stebėtojų taryba bei administracija. Ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo Bendrovės generalinis direktorius.
Filialas “Jurbarko šilumos tinklai” yra Bendrovės struktūrinis padalinys, turi savo nuostatus, sąskaitas bankuose, savo antspaudą.
Filialo darbuotojų skaičius šiuo metu yra 31.